4-M Pazaryeri Tekniği (Aktif Öğrenme Tekniği)

4-M Pazaryeri Tekniği (Aktif Öğrenme Tekniği)

PAZAR YERI

Öğrencilerin birbirlerini tanımasına, görüşlerini, çözümlerini birebirleriyle paylaşmalarına el verişli yeni bir öğrenme tekniğidir.

UYGULANIŞ AŞAMALARI

1.konu belirlenir. Örnek; Uzaktan eğitim hakkındaki savlarınız nelerdir?

2.öğrencilere küçük parçaları dağıtılır.(ilgi çekmesi için renkli kartonlar, çizgi kahraman resimli kâğıtlar v.s olabilir) 

3.öğrencilerin her bir kağıda duruma göre;

Konuyla ilgili sormak istediği soru.

  Konuyla ilgili görüşü.

Verilen problemin yaratıcı bir çözümü.

Gibi verileri yazmaları istenir.belirli bir zaman konulması dersin planlı olmasına ve sınıf ortamının disiplinli bir şekilde yönetilmesine olanak sağlar.

4.öğrencilerin yazacaklarını bitirdikten sonra kâğıtları üzerlerine takmaları ve sınıfta birbirlerinin üstlerindekileri okuyarak dolaşmaya başlarlar.

5. yazılanlarla ilgili soruları varsa birbirlerine sormaları ve beğendikleri kart olursa değiştirmeleri sağlanır.

6. Değişimin iki yönlü olması sağlanmalı ve mümkün olduğu kadar çok değişikliğin yapılmasına teşvik edilmelidir.

7. Sınıfın tekrar toplanması, hangi değişiklerin yapıldığını ve nedenlerinin konuşulması.

AVANTAJLARI   

1.      Öğrencilerin birbirlerini tanımasına elverişlidir. Öğrenciler sınıf içersin de birbirlerinin fikirlerini tam anlamı ile anlayamazlar fakat bu yöntemde kimseden etkilenmeden kendi düşüncelerini yazdıkları içini herkesin özü ortadadır.

2.  Öğrencilerin görüşlerini, çözümlerini birbirleriyle paylaşmalarını sağlar. Fikirlerini özgürce söyler ve birbirleriyle fikir alış verişin de bulunur.

3. Fikir alış verişini kolaylaştırır.

4  Derse aktif katılım artırır. Herkes bir kâğıt verildiği için derse kesinlikle katılmak zorun da kalır ve konu ile ilgili bildiği veya bilmediği ne varsa yazabilir.

 

5.       Bir başkasının düşünce ve görüşlerini saygı göstermeyi sağlar. Sürekli birilerinin fikirlerini dinleyen ve yer yer de kendi fikrinden daha doğru fikirlerle karşılaşınca kendisini dışında kalan kişilerin de fikirleri olduğunu bilir ve saygı gösterir.

 

6.      Herkesin düşüncesini aynı anda belirtmiş olmasına imkân sağlar. Büyün sınıfa aynı anda yapılan uygulama da her kes kendi fikrini yazar. Sözel olmadığı için de kişiler birbirlerinden etkilenmez.

DEZAVANTAJLARI;

 

1.    İyi bir koordinasyon gerekir. Yapılan ders önce den çok iyi planlanmalı, uygulama varsa sürelerini iyi ayarlanmalı, zaman planlanması doğru ve biraz esnek olmalıdır ki aksaklıklarda ders akışı aksamasın.

12.05.2019 3056

4/M Sınıfı öğrencileri aktif öğrenme12-05-201912-05-201912-05-201912-05-2019 tekniklerinden pazaryeri teknigini öğrendi.