Çocuğunuza İyilik ve Yardımseverliği Uygulaması İçin Fırsatlar Sağlayın

Neden ?

Çocukların başkalarını önemsemeyi ve minnettar olmayı pratik yapması gerekiyor -hayatlarına katkıda bulunan insanlara teşekkürlerini ifade etmeleri önemlidir. Araştırmalar, şükran duygularını ifade etme alışkanlığına sahip kişilerin daha yararlı, cömert, merhametli ve bağışlayıcı olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu göstermektedir- ve ayrıca daha mutlu ve sağlıklı olma olasılıkları artacaktır.

Nasıl ?

Minnettar ve sevecen olmayı öğrenmek bir bakımdan bir sporu ya da bir müzik aleti çalmayı öğrenmek gibidir. Günlük tekrarları -bir arkadaşa ödev için yardım etmek, canla başla evde ya da sınıfta bir iş yapmak, düzenli olarak diğerlerinde neyi takdir ettiğimizi yansıtmak- ve zorlu görevleri arttırmak iyilikseverliği ve minnettarlığı ikinci doğamız yapar, çocukların önemseme kapasitelerini arttırır. Çocuklarınızın kardeşler arası ağız dalaşı gibi aile problemlerini, okulda çıkan sorunlarını çözmeye yardımcı olup alıştırma yapabileceği yemeği daha keyifli hale getirecek aile toplantıları düzenleyin. Ebeveynler ve bakım verenler olarak iyilik ve adalet gibi anahtar değerlerin arkasında her zaman sımsıkı durmamız gerekse de çocuklarımız bizim görüşlerimizi dinlerken onlardan kendi görüşlerini ifade etmelerini isteyerek evimizi saygıyla daha demokratik hale getirebiliriz. Aile hayatını iyileştirecek planları yaparken çocuklarımızı plana dahil etmek, perspektif alma ve problem çözme becerilerini geliştirecek, onlara gerçek bir sorumluluk verecektir; mutlu bir ailenin eş yaratıcısı olma sorumluluğu.

Bunu deneyin:

  1. Gerçek sorumluluklar verin. Çocuklarınızdan ev işi ve kardeşleriyle ilgili düzenli yardım etmelerini bekleyin ve sadece yaptığı olağan dışı iyiliklerini övün. Bu tür alışkanlık haline gelmiş işler basitçe beklenildiğinde ve ödüllendirilmediğinde günlük eylemlerden biri olarak yerleşmeleri daha olasıdır.
  2. İyiliği ve adaleti odak noktası yapın. Çocuklarınızla beraber, günlük hayatlarında ya da televizyonda gördükleri yardımsever ve umursamazca yapılan eylemler; tanık oldukları ya da haberlerden duydukları adaletli ya da adaletsiz eylemler -örneğin cinsiyetçilik ya da ırkçılık gibi önemli nedenlerden direnen birisi- hakkında sohbet edin. Çocuğunuza bu eylemleri nasıl gördüklerini sorun ve onlara neden bu eylemleri adaletli ya da adaletsiz, yardımseverce ya da umursamazca yapılmış olarak düşündüğünüzü açıklayın.
  3. Minnetinizi ifade edin. Yemek vakti, uyku zamanı, arabada ya da metroda şükranlarınızı günlük ritüel olarak ifade etmeyi dikkate alın. Çocuğunuzu aile fertlerine, öğretmenlerine ya da yaşamlarına katkıda bulunan diğerlerine minnettarlığını göstermesi için yüreklendirin.

25.09.2019 255