Codeweek Haftası Kapsamında Yaptığımız Etkinlikler

Codeweek Haftası Kapsamında Yaptığımız Etkinlikler

Çocuklar, okul öncesi dönemi itibariyle kodlama eğitimi almaya uygundurlar.

Erken yaşta kodlama eğitimi almaya başlayan çocuklar; zihinsel gelişim, problem çözme becerisi, işlerin planlanması, durumlar arası ilişki kurma ve yeni fikirler üretme konusunda daha çok gelişim göstermektedirler. 

Öğrencilerimiz kodlamayı  bilgisayarsız ortamda verilen yönergeler doğrultusunda gerçekleştirdi.Yonergelerden ne çıkacağıni sadece kodlama bitince öğrenebilen öğrenciler heyecan içerisinde kodlamalarinı tamamladı.  

15.11.2019 679

18-10-201918-10-201921-10-201921-10-201921-10-201921-10-201922-10-201927-10-201914-10-201914-10-201914-10-201916-10-201916-10-201929-09-201929-09-201912-11-201912-11-201912-11-201910-11-201909-11-2019